Çok düşük risk

Laktasyon ve bebek için güvenlidir.  Bilimsel literatürde yayınlanan bilgilere dayanılarak, emzirmeyle uyumludur. Alınabilir, büyük ölçüde güvenlidir.